mcPrezentacija evidencije plaćanja MobiCash aplikacije

KORISNIK vrši prijenos prema PARTNERU - putem mobitela ili tableta
mc

skriveni sadržaj 1

alt
alt
skriveni sadržaj 2
mc

skriveni sadržaj 1

alt
alt
skriveni sadržaj 2

Opis dolazi uskoro
prijenos1

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

prijenos22

2. Unos korisničkog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisnički broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno učiniti samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slučaju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

prijenos3

3. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos.

“Iznos na računu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem računu.

“Slanje – PRIJENOS"
- Prijenos s računa na račun

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog računa

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

prijenos4

4. Prijenos sredstava

-Ako Želite prenijeti sredstva na drugi račun,
odaberite “Slanje – PRIJENOS”. - Potrebno je unijeti Korisnički broj primatelja,

- Nakon toga se automatski prikazuje ime primatelja.

- Zatim unesite iznos koji želite prenijeti na primateljev račun
(pri pisanju broja koristite decimalnu točku).

- Na kraju se upisuje razlog prijenosa
(dovoljna je jedna, maksimalno dvije riječi).

- Prijenos se pokreče klikom na tipku
“Slanje”,

- Prekida se tipkom “Odustani”.

prijenos5

5. Kraj transakcije prijenosa

- Ako su svi podaci ispravno upisani, pojavit će se obavijest da je transakcija uspjela.

- Prikazat će se novo stanje računa i dnevni limit.

- Kliknite na “OK”.

- Ukoliko se pojavi obavjest da transakcija nije uspjela,

- Vratite se na poćetno stanje i pokušajte ponovo

Mogući razlozi neuspjele transakcije
- nema signala
- jako slab signal (spor signal)
- spora brzina interneta
- nema sredstava na računu
- pogre[no upisivanje podataka
(pritisak na dvije tipke I sl.)
- možda ste pre-brzi (pričekajte dvije min. )

gotovoprijenos6.png

6. Primanje i preuzimanje sredstava

Da biste primili sredstva poslana na Vaš račun, odaberite opciju “Preuzmi – PRIJENOS”.

- Opcija će biti dostupna samo u slučaju da je izvršena uplata prema Vašem računu; u suprotnom, prikazat će se poruka “Trenutno nema uplata”.

- Ukoliko je uplata izvršena, na ekranu će se prikazati podaci o pošiljatelju, poslani iznos i razlog transakcije.

- Kako biste prihvatili uplatu, kliknite na “Prihvatiti”;

- Ukoliko ne želite prihvatiti uplatu, kliknite na “Odbiti”.

prijenos5

7. Prikaz iznosa na računu

- Opcija “Iznos na računu” prikazat će stanje Vašeg računa i dnevni limit koji se može prenijeti.

Prikaz dnevnog limita

- Dnevni limit sami određujete prilikom učlanjenja u MobiCash sustav.
- Dnevni limit možete mjenjati po želji.
- Dnevni limit resetira se svaki dan oko 24 sata, tako da novi dan poćinje s novim stanjem limita

gotovoprijenos8.png

8. Popis svih transakcija

- Opcija “Popis transakcija” prikazat će sve obavljene transakcije.
Moguće je odabrati više oblika prikaza popisa prijenosa:
1.Svi prijenosi – dolazni i odlazni,
– prihvaćeni i odbijeni
2.Samo poslani prijenosi
3.Samo odbijeni prijenosi

- Polja “Odbio sam” i “Odbili su”
predstavljaju legendu, odnosno kojom su bojom oznaćene koje transakcije.

- Moguće je i ogranićiti kolićinu vidljivih popisa, na naćin da:
1.Pokaže samo posljednje prijenose, ćiju kolićinu prikaza određujete sami, ili.
2.Pokaže prijenose koji su obavljeni između određenih datuma

- Klikom na “Prikaz” prikazuje se popis prijenosa prema odabranim postavkama,

- Dok se klikom na “Odustani” vračate na glavni početni izbornik.


prijenos5

9. Prikaz svih transakcija

- Nakon što ste odabrali “Prikaz”, pokazat će se popis prijenosa prema postavkama koje ste sami odabrali.

- Svaki je prijenos oznaćen odgovarajućom bojom; u gornjem redu nalazi se legenda koja objašnjava što pojedina boja predstavlja.
Polja su:
1.Korisnićki broj pošiljatelja
2.Ime pošiljatelja
3.Preneseni iznos
4.Datum izvršenja prijenosa
5.Razlog prijenosa

prijenos

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuje mogućnost preuzimanja sredstava.

- Kliknite na “Preuzimanje”.

prijenos

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash računa

- Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio određeni iznos sa svog MobiCash računa, na Partnerovom mobitelu to će biti vidljivo kako je prikazano na slici.

- Partner ima mogućnost prihvatiti ili odbiti prijenos.

- Pritisnite na tipku “Prihvatiti”.

prijenos

3. Kraj Prijenosa

- Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash računa može se pritiskom na “Izlaz” vratiti na prvi korak aplikacije.

Provjera prijenosa

prijenos

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuju mogućnosti: “Preuzimanje”, “Popis prijenosa” i “Izlaz”.

- Kliknite na “Popis prijenosa”.

prijenos

5. Odabir Perioda Prijenosa

- Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa.

- Kliknite na “Prikaz”.

prijenos

6. Prikaz Prijenosa

- Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na “Povratak” na svojem uređaju vratiti na prethodni korak aplikacije.

PopustPartner1

1. MobiCash Partner

Nakon što je Korisnik potvrdio svoje članstvo putem aplikacije MobiCash Korisnik, Partner na tabletu ulazi u aplikaciju i dobiva stanje kao što je prikazano na slici. Klikom na OSVJEŽI pojavljuje se član i pored njega kontrolni broj.

PopustPartner2

2. MobiCash Partner - Provjera članstva

Kontrolni broj mora biti identičan kao i onaj prikazan u Korisnikovoj aplikaciji prilikom identifikacije. Nakon provjere Korisnikovog članstva Partner na tabletu pritisne gumb PONIŠTI, te se na ekranu pojavljuje prikaz kao na slici u prvom koraku.

Opis Evidecija-Prijenos
PartnerPopust2

1. Prijava

MobiCash Evidencija je aplikacija koja evidentira plaćanje računa. Nalazi se na Partnerovom tabletu. Nakon pokretanja aplikacije Korisnik se prijavljuje u sustav.

PartnerPopust2

2. Unos Korisničkog broja

Korisnik unosi svoj korisnički broj.

PartnerPopust2

3. Unos PIN-a

Korisnik unosi svoj jedinstveni PIN.

PartnerPopust2

4. Prikaz stanja računa

Nakon prijave prikazuje se stanje Korisnikovog računa, broj KunaZaKlik BOD-ova, te dnevni limit. Da bi Korisnik izvršio plaćanje nastavlja dalje na Evidencija prijenosa.

PartnerPopust2

5. Prijenos i odgoda plaćanja

Korisnik unosi iznos te nastavlja dalje pritiskom na OK.
Ako se vrši odgoda plaćanja, Korisnik unosi 50% od iznosa na računu. Ostalih 50% plaća na licu mjesta gotovinom.

PartnerPopust2

6. Prikaz novog stanja računa

Ukoliko je prijenos uspješan, na ekranu se pojavljuje obavijest o odrađenom prijenosu, novo stanje računa, broj KunaZaKlik BOD-ova i dnevni limit. Klikom na OK vraćamo se na prvi korak aplikacije.

Preuzimanje sredstava


PartnerPrijenos1

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

Partner na tabletu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos. Na ekranu se pojavljuje mogućnost preuzimanja sredstava. Kliknite na PREUZIMANJE.

PartnerPrijenos2

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash računa

Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio određeni iznos sa svog MobiCash računa, na Partnerovom tabletu to će biti vidljivo kako je prikazano na slici. Partner ima mogućnost prihvatiti ili odbiti prijenos. Pritisnite na tipku PRIHVATITI.

PartnerPrijenos3

3. Kraj Prijenosa

Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash računa može se pritiskom na IZLAZ vratiti na prvi korak aplikacije.


Provjera prijenosa


PartnerPrijenos3

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

Partner na tabletu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos. Na ekranu se pojavljuje mogućnost preuzimanja sredstava. Kliknite na POPIS PRIJENOSA.

PartnerPrijenos3

5. Odabir Perioda Prijenosa

Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa. Kliknite na PRIKAZ.

PartnerPrijenos3

6. Prikaz Prijenosa

Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na tipku za povratak na svojem Android uređaju vratiti na prijašnji korak aplikacije.

Opis Poklon

Registracija novog Korisnika


RegistracijaTablet3

1. Registracija novog Korisnika

MobiCash Poklon aplikacija, osim nagrađivanja Kupaca ima mogućnost i registracije novih Korisnika.

Ukoliko još niste u MobiCash sustavu na Partnerovom tabletu možete izvršiti Registraciju.

RegistracijaTablet1

2. Unos podataka Korisnika

Nakon pritiska na tipku REGISTRACIJA započnite s unosom svojih podataka, te u nastavku pritisnite OK.

Vrlo je bitno da unesete valjanu e-mail adresu, jer će Vam biti poslani podaci za Registraciju na na KunaZaKlik portalu gdje možete pratiti svoj MobiCash račun i transakcije.

RegistracijaTablet2

3. Uspješna registracija

Na ekranu će se pojaviti potvrda o uspješnoj registraciji. U isto vrijeme dobivate Korisnički broj i Vaš jedinstveni PIN. Pritiskom na tipku OK vratit će te se na početak aplikacije.Korištenje MobiCash Aplikacije


PartnerTabletPoklon1

1. Login

Nakon što ste aktivirani u MobiCash sustavu logirajte se pritiskom na tipku LOGIN.

PartnerTabletPoklon2

2. Unos korisničkog broja i PIN-a

Korisnik unosi svoj korisnički broj i PIN te Partner nastavlja dalje ispunjavati podatke.

PartnerTabletPoklon3

3. Broj računa

Partner upisuje broj računa i OK.

PartnerTabletPoklon4

4. Iznos računa

Nakon toga upisuje se iznos računa i OK.

PartnerTabletPoklon5

5. Konačni iznos računa

Na dnu menija pojavljuje se konačni iznos računa. Za nastavak je potrebno pritisnuti OK. Ukoliko Korisnik ima BOD-ove koje je stekao 'klikanjem' na portalu KunaZaKlik, a želi ih iskoristiti, onda prije nastavka dalje Partner mora dodati i Korisnikove BOD-ove.

PartnerTabletPoklon6

6. Dodatni BOD-ovi

Prikazan je broj BOD-ova koje Korisnik ima pravo iskoristiti. Potrebno je uključiti kvačicu pokraj kućice gdje piše Iskoristi. Konačan iznos računa se automatski smanjuje za broj iskorištenih BOD-ova. Nakon toga OK.

PartnerTabletPoklon7

7. Uspješna registracija računa

Ukoliko su svi podaci pravilno unešeni, na zaslonu će se pojaviti obavijest da je registracija računa uspješna. Također će na ekranu biti prikazano staro i novo stanje, odnosno koliko je Korisnik novaca potrošio kod određenog Partnera. Partner samim time vodi evidenciju o Korisnikovoj potrošnji na njegove usluge i proizvode.

Opis Reklama
MCReklama1

Reklama

Aplikacija MobiCash Reklama daje svakom Partneru mogućnost da reklamira ostale Partnere i njihove usluge u svom prostoru. Fotografije proizvoda i usluga postavlja administrator MobiCash sustava.

MCReklama2

Reklama

Ulaskom u aplikaciju MobiCash Reklama na tabletu korisnici mogu pregledati proizvode i usluge susjednih Partnera.

 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na kućni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku