mcPrezentacija evidencije plaćanja MobiCash aplikacije

KORISNIK vrši prijenos prema KORISNIKU - putem mobitela

Evidencija plaćanja
slanje i preuzimanje sredstava

Obostrana potvrda za prijenos sredstava putem mobitela

mc

 

skriveni sadržaj 1

 skriveni sadržaj 2

 

Opis dolazi uskoro...
prijenos1

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

prijenos22

2. Unos korisničkog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisnički broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno učiniti samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slučaju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

prijenos3

3. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos.

“Iznos na računu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem računu.

“Slanje – PRIJENOS"
- Prijenos s računa na račun

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog računa

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

prijenos4

4. Prijenos sredstava

-Ako Želite prenijeti sredstva na drugi račun,
odaberite “Slanje – PRIJENOS”. - Potrebno je unijeti Korisnički broj primatelja,

- Nakon toga se automatski prikazuje ime primatelja.

- Zatim unesite iznos koji želite prenijeti na primateljev račun
(pri pisanju broja koristite decimalnu točku).

- Na kraju se upisuje razlog prijenosa
(dovoljna je jedna, maksimalno dvije riječi).

- Prijenos se pokreče klikom na tipku
“Slanje”,

- Prekida se tipkom “Odustani”.

prijenos5

5. Kraj transakcije prijenosa

- Ako su svi podaci ispravno upisani, pojavit će se obavijest da je transakcija uspjela.

- Prikazat će se novo stanje računa i dnevni limit.

- Kliknite na “OK”.

- Ukoliko se pojavi obavjest da transakcija nije uspjela,

- Vratite se na poćetno stanje i pokušajte ponovo

Mogući razlozi neuspjele transakcije
- nema signala
- jako slab signal (spor signal)
- spora brzina interneta
- nema sredstava na računu
- pogre[no upisivanje podataka
(pritisak na dvije tipke I sl.)
- možda ste pre-brzi (pričekajte dvije min. )

gotovoprijenos6.png

6. Primanje i preuzimanje sredstava

Da biste primili sredstva poslana na Vaš račun, odaberite opciju “Preuzmi – PRIJENOS”.

- Opcija će biti dostupna samo u slučaju da je izvršena uplata prema Vašem računu; u suprotnom, prikazat će se poruka “Trenutno nema uplata”.

- Ukoliko je uplata izvršena, na ekranu će se prikazati podaci o pošiljatelju, poslani iznos i razlog transakcije.

- Kako biste prihvatili uplatu, kliknite na “Prihvatiti”;

- Ukoliko ne želite prihvatiti uplatu, kliknite na “Odbiti”.

prijenos5

7. Prikaz iznosa na računu

- Opcija “Iznos na računu” prikazat će stanje Vašeg računa i dnevni limit koji se može prenijeti.

Prikaz dnevnog limita

- Dnevni limit sami određujete prilikom učlanjenja u MobiCash sustav.
- Dnevni limit možete mjenjati po želji.
- Dnevni limit resetira se svaki dan oko 24 sata, tako da novi dan poćinje s novim stanjem limita

gotovoprijenos8.png

8. Popis svih transakcija

- Opcija “Popis transakcija” prikazat će sve obavljene transakcije.
Moguće je odabrati više oblika prikaza popisa prijenosa:
1.Svi prijenosi – dolazni i odlazni,
– prihvaćeni i odbijeni
2.Samo poslani prijenosi
3.Samo odbijeni prijenosi

- Polja “Odbio sam” i “Odbili su”
predstavljaju legendu, odnosno kojom su bojom oznaćene koje transakcije.

- Moguće je i ogranićiti kolićinu vidljivih popisa, na naćin da:
1.Pokaže samo posljednje prijenose, ćiju kolićinu prikaza određujete sami, ili.
2.Pokaže prijenose koji su obavljeni između određenih datuma

- Klikom na “Prikaz” prikazuje se popis prijenosa prema odabranim postavkama,

- Dok se klikom na “Odustani” vračate na glavni početni izbornik.


prijenos5

9. Prikaz svih transakcija

- Nakon što ste odabrali “Prikaz”, pokazat će se popis prijenosa prema postavkama koje ste sami odabrali.

- Svaki je prijenos oznaćen odgovarajućom bojom; u gornjem redu nalazi se legenda koja objašnjava što pojedina boja predstavlja.
Polja su:
1.Korisnićki broj pošiljatelja
2.Ime pošiljatelja
3.Preneseni iznos
4.Datum izvršenja prijenosa
5.Razlog prijenosa

prijenos

1. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuje mogućnost preuzimanja sredstava.

- Kliknite na “Preuzimanje”.

prijenos

2. Preuzimanje sredstava s Korisnikovog MobiCash računa

- Nakon što je Korisnik putem svog mobilnog telefona prenio određeni iznos sa svog MobiCash računa, na Partnerovom mobitelu to će biti vidljivo kako je prikazano na slici.

- Partner ima mogućnost prihvatiti ili odbiti prijenos.

- Pritisnite na tipku “Prihvatiti”.

prijenos

3. Kraj Prijenosa

- Nakon što je Partner prihvatio prijenos sredstava s Korisnikovog MobiCash računa može se pritiskom na “Izlaz” vratiti na prvi korak aplikacije.

Provjera prijenosa

prijenos

4. Pokretanje MobiCash Prijenos aplikacije

- Partner na mobitelu pokreće aplikaciju MobiCash Prijenos.

- Na ekranu se pojavljuju mogućnosti: “Preuzimanje”, “Popis prijenosa” i “Izlaz”.

- Kliknite na “Popis prijenosa”.

prijenos

5. Odabir Perioda Prijenosa

- Partner odabire željene postavke za ispis prijenosa.

- Kliknite na “Prikaz”.

prijenos

6. Prikaz Prijenosa

- Nakon što je Partner provjerio stanja prijenosa može se pritiskom na “Povratak” na svojem uređaju vratiti na prethodni korak aplikacije.

Opis dolazi uskoro...

11

1. Prvo pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

33

2. Unos korisičkog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisnički broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno učiniti samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slučaju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili unos Korisnickog broja.

44

3. Potvrda popusta

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCashPopust.

- Možete odabrati potvrdu za popust koji želite ostvariti,
“Potvrda za POPUST”

- Provjeriti dosad ostvarene popuste,
“Provjera POPUSTA”

- Pogledati zapisanu povijest,
“Prikaz POVJESTI”.

- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCashPopust.


66

4. Ostvarenje popusta

Unos korisičkog broja davatelja popusta - Ukoliko želite ostvariti popust na kupovinu kod određenog Partnera,

- Odaberite opciju
“Potvrda za POPUST”.

- Potrebno je unijeti korisnicki broj primatelja (Partnera) kako bi se potvrda registrirala.

- Korisnički broj Partnera možete vidjeti pored prepoznatljive MobiCash naljepnice; ako ona nije vidljiva, upitajte Partnera za broj.

- Kliknite na “OK” kako biste potvrdili da ste Član.

77

5. Potvrda statusa člana

- Ukoliko je potvrda uspješna, prikazat će se kontrolni broj koji će Partner moći vidjeti na svom tabletu.

- Na ovaj naćin Partner provjerava Vaše članstvo u MobiCash sustavu.

- Nakon što se Partner uvjeri da se kontrolni brojevi podudaraju, popust će vam biti odobren.


66

6. Provjera popusta

Provjera aktivnosti članstva

- Opcija “Provjera POPUSTA” prikazat će popis primatelja (Partnera) uz odgovarajuće kontrolne brojeve potvrda.

- Klikom na “Povratak” vračate se na glavni izbornik.

77

7. Prikaz povjesti

Po zatraženim popustima
- Opcija “Povijest” prikazat će popis svih provjera koje ste napravili, odnosno povjest ostvarenih popusta kod određenih Partnera.

prijenos

1. MobiCash Partner

- Nakon što je Korisnik potvrdio svoje članstvo putem aplikacije MobiCash Korisnik, Partner na mobitelu ulazi u aplikaciju i dobiva stanje kao što je prikazano na slici.

- Klikom na “Osvježiti” pojavljuje se član i pored njega kontrolni broj.

prijenos

2. MobiCash Partner - Provjera članstva

- Kontrolni broj mora biti identičan kao i onaj prikazan u Korisnikovoj aplikaciji prilikom identifikacije.

- Nakon provjere Korisnikovog članstva Partner na mobitelu pritisne gumb “Poništi” , te se na ekranu pojavljuje prikaz kao na slici u prvom koraku.

 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na kućni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku