1. Preambula - MobiCash & WebMediaWeb - glavna osnova objašnjenja


1.1. MobiCash – inovativna aplikacija tvrtke ScandiEuro za evidenciju plaćanja računa i prijenos novčanih sredstava putem mobilnih uređaja.
1.2. Korisnik – fizička osoba koja ulazi u sustav MobiCasha nakon učlanjenja u grupaciju GroupMobiCash i online registracije.
1.3. Partner - Svaka pravna osoba registrirana i kao Korisnik i kao Partner; koja je sklopila ugovor o suradnji sa Scandieurom te se vodi kao prodajno mjesto gdje se može platiti MobiCash-om.
1.4. Članarina – ostvaruje se ispunjenim zahtjevom koji izdaje grupacija GroupMobiCash i plaća se za period od godine dana.
1.5. Prednosti i pogodnosti korištenja MobiCasha – uz članstvo MobiCasha ostvaruju se popusti, a za plaćanje artikla/usluge Partnera nije potrebno imati gotov novac uz sebe.
1.6. Korisnik MobiCasha ostvaruje pogodnosti:
        a) popust - prilikom plaćanja Računa, koje mu je Partner dužan ponuditi prema ugovoru s MobiCashom
        b) dodatni popust ostvaren skupljanjem BOD-ova preko KuneZaKlik
1.7. WebMediaWeb - portal za reklamiranje i oglašavanje preko kojeg se realizira usluga KunaZaKlik.
1.8. KunaZaKlik
- Usluga dodatne pogodnosti za Korisnika i Partnera, sakupljanje BOD-ova za popust u sustavu MobiCash-a, a na portalu za oglašavanje WebMediaWeb.
1.9. Web Katalog katalog u sklopu portala WebMediaWeb na kojem Partneri oglašavaju svoje artikle, a putem kojeg Korisnici dolaze do informacija vezanih za kupovinu Partnerovih artikala.
1.10. MobiCash android aplikacija android aplikacija na POS mobilnom terminalu preko koje se obavlja MobiCash.


2. Ugovorne obveze
Partner - Korisnik

2.1. Potpisivanjem Ugovora Partneri se obvezuju na davanje popusta Korisnicima pri kupovini ustupljenih artikala/usluga.
2.2. Pogodnosti koje ostvaruje Korisnik, a omogućuju ih Partneri ugovorenom obvezom:
        a) popust - prilikom plaćanja Računa, koje mu je Partner dužan ponuditi prema ugovoru s MobiCashom
        b) dodatni popust ostvaren skupljanjem BOD-ova preko KuneZaKlik
     2.2.1. Isplativost za KorisnikaKorisniku se iznos godišnjeg paušala (članarine) vraća ubrzo kroz ostvarivanje popusta
             pri kupovini i sakupljanje BOD-ova putem aplikacije KunaZaKlik.

     2.2.2. Isplativost za Partnere - Partneru se isplativost vraća ubrzo putem stalnih i zadovoljnih kupaca te povoljnu reklamu.
2.3. Produženje Ugovora - Prije isteka Ugovora, Korisniku se na e-mail šalje obavijest o isteku i mogućnosti produženja Ugovora.
      Ukoliko se Ugovor produžuje za sljedeću godinu, Korisnik je dužan platiti Ugovorom dogovorenu godišnju članarinu.
      U slučaju promjene iznosa godišnje članarine, Korisnici će na vrijeme biti obaviješteni.3. Visina pologa/depozita

3.1. Polog / depozit se uplaćuje na poseban račun otvoren kod tvrtke MobiCash (u tekstu “garantni” račun).
3.2. Visina pologa / depozita nije određena, iznos pologa je odabir slobodne volje svakog Korisnika.
3.3. Korisnik u svako vrijeme kupovine MobiCash sustavom raspolaže cijelim iznosom svog depozita (ukoliko nema
      drugog
Ugovorenoga dogovora).
3.4. Kod plaćanja računa ili prijenosa sredstava Korisnik nema mogućnost dozvoljenih minusa ili kreditiranja (ukoliko
      nema drugog
Ugovorenoga dogovora).
3.5. Korisnik ima mogućnost pokriti garanciju policom životnog osiguranja vinkuliranom u korist tvrtke MobiCash za
      dogovoreni dnevni limit potrošnje.4. Prijenos novčanih sredstava s Korisnika na Korisnika

4.1. Korisnik MobiCash-a putem sustava ima mogućnost prijenosa novčanih sredstava na korisnički Račun drugog Korisnika te za tu
       funkciju prenosa mora imati visinu pologa ovisno o dogovorenom dnevnom limitu za potrošnju.

4.2. Korisnik u svako vrijeme kupovine MobiCash sustavom raspolaže cijelim iznosom svog depozita (ukoliko nema
       drugog dogovora).

4.3. Kod plaćanja računa ili prijenosa sredstava Korisnik nema mogućnost dozvoljenih minusa ili kreditiranja (ukoliko nema drugog
       Ugovorenog dogovora).

4.4. Nakon svakog prijenosa sredstava, oba Korisnika imaju uvid u novo stanje svojih transakcija.
4.5. Korisnik može imati svog Podkorisnika u sustavu za prijenos sredstava koji se istovremeno može koristiti s jednim pologom
       kao garancija (npr. članovi obitelji, prijatelji i slično).5. Sigurnost Korisnika


5.1. Sigurnost Korisnika je definirana Ugovorom te je polog novčanih sredstava osiguran u cijelosti.
5.2. U slučaju prekida Ugovora iz bilo kojih razloga, Korisniku se ostatak novčanog iznosa u potpunosti isplaćuje, nakon podmirenih
       obaveza iz potpisanog ugovora.

5.3. Sredstva koja nisu potrošena su slobodna sredstva i Korisnik ih može podignuti uz prethodnu najavu.


6. Uzajamna sigurnost Partnera i Korisnika

6.1. Partner ima potpunu sigurnost da će grupacija GroupMobiCash poštivati Ugovorom dogovorene obveze prema Partneru.
6.2. Korisnik ima potpunu sigurnost da će GroupMobiCash i Partner ispoštovati ugovorene obveze prema Korisniku.
6.3. GroupMobiCash poslovnu suradnju sa Partnerom i Korisnikom ima dogovorenu Ugovorenim obvezama.


7. WebMediaWeb & MobiCash – Web Katalog

7.1. Korisnik MobiCasha ima mogućnost pregleda Partnerovih artikala i naručivanja istih putem Web Kataloga.
7.2. Putem WebMediaWeb portala Partner ostvaruje priliku za dobivanjem novih Klijenata, a time i povrat novca te

       besplatno reklamiranje.
7.3. Korisnik ima mogućnost dodatnog popusta pri kupovini Partnerovih artikala, putem pregleda i klikanja Partnerovih oglasa.
7.4. Korisnik ima mogućnost pregledati artikle na Web Katalogu i naručiti ih iz svog doma na kućnu adresu ili ih pogledati i

       podići direktno na prodajnom mjestu Partnera.8. Prijenos i evidencija računa


8.1. Korisnik MobiCash-a plaća Račun na bilo kojem prodajnom mjestu Partnera sa Ugovorenim popustom prema Ugovoru
       s MobiCashom. Svako takvo prodajno mjesto označeno je MobiCash naljepnicom.

8.2. Nakon izvršenja kupovine, Korisniku je odmah vidljiv preostali iznos na Računu, a isporučitelj dobiva na uvid uplate Računa.
       Partner dobiva na uvid uplate s povećanim iznosom na svom mobilnom računu.


9. Popust kod kupovine artikla ili usluge


9.1. Prema Ugovoru, Partner je na mjestu izdavanja Računa Korisniku dužan umanjiti iznos računa za Ugovorom dogovoreni popust,
       bez obzira postoji li već određeni popust u prodajnom prostoru Partnera.

9.2. Na stranicama WebMediaWeb portala nalazi se link za oglašavanje s mogućnošću zarade putem funkcije KunaZaKlik - svaki
       Korisnik uz ostvarenje određenog broja klikanja po oglasu Partnera ostavruje dodane popuste koje može iskoristiti pri kupovini
       artikala, odnosno pri plaćanju usluga koje Partner nudi.10. Kupovina proizvoda / narudžba artikala / usluge Partnera

10.1. Korisnik na stranicama WebMediaWeb portala ima mogućnost pregleda oglasa i ostvarivanja pogodnosti koju iskorištava
        prilikom kupovine artikla / usluge Partnera.
10.2. Korisnik vrši kupovinu naručivanjem iz vlastitog doma ili podizanjem robe direktno u prodajnom prostoru Partnera.


11. Nagrada za klikanje


11.1. Na WebMediaWeb portalu, KunaZaKlik, klikom na link oglašivača (Partnera) možete ostvariti siguran dobitak – nagradni BOD.

11.2. Svakodnevnim posjetom i klikom na oglas Partnera, Korisnik ostvaruje jedan (1) BOD. Korisnik dnevno može ostvariti samo

        jedan (1) BOD po Partneru. Ukoliko više puta klikne na istog Partnera, ostvaruje samo jedan BOD za prvo klikanje. Korisnik

        dnevno može ostvariti po jedan (1) BOD kod 30 različitih Partnera.

11.3. Ukupan maksimalni broj BOD-ova koje Korisnik kod istog Partnera može ostvariti u mjesec dana je 30 ili 31 (ovisno o broju
        dana mjeseca).

11.4. Ukupan maksimalni broj BOD-ova koje Korisnik može ostvariti u mjesec dana kod različitih Partnera je 930 ili 936.


12. Korištenje BOD-ova kod ispisa Računa Partnera

12.1. BOD-ovi vrijede dva (2) mjeseca od datuma ostvarivanja.
12.2. BOD-ovi ostvareni u tekućem mjesecu moraju se iskoristiti u narednom mjesecu.
12.3. BOD-ovi se mogu iskoristiti isključivo prilikom plaćanja računa MobiCash sustavom i to kod Partnera kod kojega su ostvareni.
12.4. Korisnik prema želji određuje vrijeme za korištenje BOD-ova prilikom plaćanja iznosa računa.
12.5. Prilikom iskorištavanja popusta, iznos računa se umanjuje za iznos BOD-ova, a ostatak, ukoliko postoji, podmiruje se
        MobiCash računom.

12.6. BOD-ovi se odbijaju odmah prilikom ispisa Računa, a novo stanje vidljivo je na POS aparatu u rubrici "Bonus".


13. Gubitak (brisanje) BOD-ova


13.1. BOD-ovi se mogu izgubiti (brisati) ukoliko se ne iskoriste u roku narednog mjeseca.

13.2. Korisnik ne može imati više od 31 BOD po jednom Partneru jer se svaki sljedeći neiskorišten BOD poništava.14. Gubitak mobitela

14.1. Gubitkom mobitela nema opasnosti od gubitka novca na Korisničkom računu jer je isti primarno zaštićen PIN-om od
        neovlaštenog korištenja.

14.2. Prilikom gubitka mobilog uređaja preporučuje se odmah obavijestiti tvrtku MobiCasha o gubitka mobitela kako bi se
        Korisnikov račun privremeno blokirao.

14.3. Ukoliko nabavom novog mobitela Korisnik zadržava stari broj, isti je i dalje prijavljen u sustav MobiCasha. Nakon
        što se Korisnički račun odblokira, spreman je za daljnju upotrebu, ali je prethodno potrebno na novom mobitelu
        instalirati MobiCash aplikaciju.

14.4. Ako Korisnik promijeni broj mobilnog uređaja, o istoj je potrebno obavijestiti tvrtku MobiCash kako bi se otvorio novi
        Korisnički račun.15. Izgubljeni ili zaboravljeni PIN


15.1. Kod izgubljenog ili zaboravljenog PIN-a Korisnik je dužan obavijestiti ured MobiCasha o gubitku istoga te zatražiti novi.16. Evidencija stanja računa i BOD-ova


16.1. Stanje Računa, odnosno iznos novca i stanje BOD-ova Korisnik može provjeriti u bilo kojem trenutku prijavom u sustav. Prijava

        se izvršava unosom PIN-a.
16.2. Novo stanje iznosa novca je na Korisničkom računu vidljivo odmah nakon plaćanja Računa na POS-aparatu ili nakon prijenosa

        sredstava mobitelom.
16.3. Novo stanje BOD-ova nakon njihovog korištenja vidljivo je odmah na mobitelu i POS-aparatu.


17. Edukacija zastupnika i povjerenika


17.1. WebMediaWeb i MobiCash educirati će svoje Zastupnike i Povjerenike prije obavljanja zadanih dužnosti.


18. Edukacija djelatnika Partnera
 

18.1. WebMediaWeb & MobiCash educirati će djelatnike Partnera s kojim grupacija GroupMobiCash ima Ugovoreni odnos.
18.2. Ukoliko Korisnik primijeti nestručnost djelatnika Partnera u korištenju POS aparata i MobiCash aplikacije te u slučaju nastanka

         problema kod korištenja BOD-ova pri plaćanju, potrebno je javiti teleoperateru MobiCasha.19. Cijena oglašavanja


19.1. Cijena oglašavanja za Partnere formirana je i iskazana u posebnoj rubrici akcijskog Cjenika.
19.2. Cijena oglašavanja za vanjske suradnike formirana je i iskazana u posebnoj rubrici Cjenika.

 


20. Promocija Partner – WebMediaWeb & MobiCash

 

20.1 WebMediaWeb & MobiCash vršit će promociju svojih Partnera na svojim web stranicama.
20.2. Partneri su dužni dostaviti svoj promotivni materijal kako bi se na osnovu njega vršila promocija.
20.3. GroupMobiCash također očekuje od svojih Partnera da prilikom vlastite promocije vrše promociju i

        WebMediaWeb & MobiCash.

 


21. Jamstvo Partnera Korisniku


21.1. Partner jamči Korisniku da će svoje proizvode ili usluge isporučiti u skladu dogovora s GroupMobiCash.
21.2. Partner jamči da posjeduje dozvole i certifikate za svoje proizvode, usluge te obavljanje djelatnosti.
21.3. Ukoliko dođe do kakve promjene Partner je dužan o tome obavijestiti GroupMobiCash.

 


22. Povjerljivost


22.1. Obje strane (GroupMobiCash i Partner) dužni su uzajamno čuvati informacije o poslovnoj tajni.

 


23. Osiguranje kod banke


23.1. Osiguranje novčanog pologa Korisnika je utemeljeno uvjetima za osiguranje pologa kod prateće banke.


24. Osiguranje kod osiguravajuće kuće

24.1. Dodatno osiguranje Korisnika je uvjetovano osiguranjem po životnoj polici Korisnika u osiguravajućoj kući.


25. Otkaz i raskid ugovora

25.1. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor o poslovnoj suradnji uz raskidni rok od 30 dana.
25.2. Ovakav raskid Ugovora potrebno je dostaviti preporučeno u pisanoj formi.26. Otkaz i raskid ugovora u trenutku akcijskog popusta


26.1. Moguće je raskinuti Ugovor o poslovnoj suradnji s uvjetima popusta uz otkazni rok od dva (2) dana.
26.2. Ovakav raskid ugovora moguće je ostvariti uz dostavljenu obavijest putem e-maila.
26.3. Otkazni rok računa se od dana zaprimanja Zahtjeva o raskidu Ugovora.
26.4. Ako Partner pruža neku uslugu Korisniku preko grpacije GroupMobiCash, dužan ju je ispoštovati prije raskida Ugovora.


27. Izmjena ili nadopuna ugovora

27.1. Sve izmjene i dopune Ugovora moguće su samo uz suglasnost obiju strana.28. Djelomična nevaljanost - salvatorna kaluzula


28.1. Ukoliko neka točka nije primjenjiva moguće ju je izdvojiti, a da ostatak ostane pravovaljan.

 


29. Sudska nadležnost 


29.1. Za sve sporove nadležan je sud u Zagrebu.30. Završne odredbe


30.1. Niti jedna strana nema pravo mijenjati definirani i potpisani tekst ukoliko nema obostrane suglasnosti.

 

31.Glavne obveze Korisnika:

31.1. Korisnik je po učlanjenju dužan platiti članarinu u iznosu od 100,00 kn + PDV za period od godinu dana.
31.2. Korisnik je dužan položiti novac (polog) na račun poslovne banke tvrtke ScandiEura (tvrtke partnera MobiCash sustava),

        kako bi osigurao garantno sredstvo za buduće plaćanje računa.
31.3. Korisnik koji ne želi koristiti stavku pod brojem 1 mora imati policu životnog osiguranja vinkuliranu u korist ScandiEura.
31.4. Korisnik koji ne želi koristiti stavku pod brojem 1 ili 2 mora imati policu osiguranja u visini iznosa garantnog iznosa koji

        želi imati na računu.
31.5.
Korisnik je dužan platiti svoje zaduženje po računu, u zadanom roku, odnosno do datuma navedenom na računu.

 


32. Glavne obveze Partnera:


32.1. Partner je dužan osigurati popuste za račune izdane Korisnicima. 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na kućni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku